Szolgáltatásaink

Kármentesítés

A modern, a termelést és a fogyasztást nagy ütemben folytató világunkban az egyik legfontosabb problémakör a környezet védelme. A REAL-RENT – végzett tevékenységeinek a jellegéből fakadóan is – felelősséget érez a károk megelőzése, illetve megszüntetése iránt.

Emberi kötelességünk

Ezért léptünk azon szolgáltatók közé, akik tenni kívánnak a környezetért – Földünk, élővilágunk hosszú távú megóvása céljából. Környezeti közegünk tartós, hosszú távú szennyezése, az élővilágon túl, az ember életterében is jelentős károkat okozhat, melynek következményei beláthatatlanok.

Ezen felül kárnak tekinthető minden olyan állapot, mely hirtelen, például természeti csapás vagy ember által okozott baleset alkalmával következik be. Ez kétség kívül szükségállapotot eredményez, melyben azonnal cselekedni kell.

Ezért végzünk útépítési, mélyépítési, gépbérleti, szállítmányozási tevékenységeink mellett kármentesítést is, mely
jelenti…

  • a károk bekövetkeztének megakadályozását,
  • a bekövetkezett kár felszámolását.

A kármentesítés tevékenysége során elvégzendő feladataink a következőek:

  • A keletkezett hulladékot olyan területre szükséges szállítani, ahol a további lépéseket elzártan, csak a hulladék kezelésére fenntartva végezhessük el.
  • A hulladékot típusának, minőségének megfelelően szükséges szelektálni – veszélyességi osztályok szerint.
  • A hulladékot olyan állapotba kell hozni, hogy végleges elhelyezése ne okozzon környezeti károkat.
  • Föld, levegő, víz, élővilág – védjük meg őket összefogással!

Kármentesítési referenciáink

Séd-Nádor csatorna

SÉD-NÁDOR CSATORNA KÁRMENTESÍTÉSE

Szikszó

SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA

Recsk-Lahóca

LAHÓCA HEGYI SZÍNES FÉMBÁNYÁSZATHOZ KÖTHETŐ KÖRNYEZETI KÁROK FELSZÁMOLÁSA: T-II VASBETON SÚLYTÁMFAL ELKÉSZÍTÉSE